👗

Published October 15, 2014 by eunyangg

Napanak tattay jay Bikbok tapos inpadas ko data makitkita yo a bado dita pic. Adda ti kastak nga bado ngem flower flower lang ngamin ti style na. Tatta ket kayat ko dayta nga plain white. Magustuak la unay ngem ti problema nagngina. 199 kr. Potekk.. Ngem gatangek nga talaga dayta ton katapusan. No adda ti impromise ko iti bagik nga gatangek, gatangek. Uray no karigatak iti bulsak. 🙂

image

image

Advertisements
%d bloggers like this: